Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij i-Hotel Company bvba. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van i-Hotel Company bvba openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in de zin van de Auteurswet 1912.
 
Alle op deze website afgebeelde merkrechten zijn eigendom van i-Hotel Company bvba. Gebruik van een merk dat op deze website staat afgebeeld is verboden, tenzij i-Hotel Company bvba daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 
i-Hotel Company bvba / i-Hotel Services
Vinçotteplein 28 bus 0202
2140 Antwerpen
België
 
Antwerpen, 2014-2017