Disclaimer

Deze website wordt beheerd door i-Hotel Company bvba. Door u toegang te verschaffen tot deze website van i-Hotel Company bvba, accepteert u dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden.
 
Aansprakelijkheid
i-Hotel Company bvba besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. i-Hotel Company bvba is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals bijv. storingen of onderbrekingen. Noch is i-Hotel Company bvba aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door i-Hotel Company bvba of door u aan i-Hotel Company bvba middels een website van i-Hotel Company bvba of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt i-Hotel Company bvba geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens i-Hotel Company bvba via deze website. I-Hotel Company bvba aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. i-Hotel Company bvba garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 
De gegevens op deze website van i-Hotel Company bvba kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door i-Hotel Company bvba worden gewijzigd.
 
i-Hotel Company bvba / i-Hotel Services
Vinçotteplein 28
2140 Antwerpen
 
België
 
Antwerpen, 2014-2017